Våra odlingar

Vi odlar helt utan gifter!

Vi använder bara naturligt gödsel och besprutar inte våra odlingar. Får vi skadedjur i odlingarna så använder vi nyttodjur och manuell bekämpning. Vi försöker också välja grödor som är motståndskraftiga och anpassade för vår växtzon. Det gör vi inte enbart för att slippa äta giftig mat utan också för att behålla växt- och djurlivet på vår gård. Vi försöker bidra till den biologiska mångfalden genom att så blommor som attraherar bin, humlor, fjärilar och insekter. Både i  vissa åkerkanter men också bland våra grönsaker.  

 I galleriet kan du se fler bilder från våra odlingar.


Våra bin

Nordiska bin

Vår enda underart av honungsbin som är inhemsk. Det nordiska biet är stakt hotat pga import och inkorsning av italienska och engelska honungsbin. Vi säljer en variation av produkter som inkluderar honung samt olika biprodukter. Genom att köpa produkter från vår bigård stöttar du bevarandet av det nordiska biet. I galleriet kan du se fler bilder från våra biodlingar. 


Våra Kor

Vi har en mindre grupp Herefordkor som går ute året runt,  med tillgång till halmbädd under tak vintertid. Korna går tillsammans med tjur under sommaren och är duktiga mammor som oftast klarar födslar och matning helt själva. Kalvarna diar sina mammor de första 6-7 månaderna. Våra betesdjur bidrar också till den biologiska mångfalden genom att beta marken. Betesmark kan innehålla så många som 40 arter per kvadratmeter. Detta beror på att ingen växt kan ta över eftersom de ständigt betas ner. Fler arter kan då samsas på mindre yta. Fler arter betyder också fler insekter, fjärilar, humlor och bin, viket leder till fler arter av fåglar. Vi vill skapa ett hållbart kretslopp som kan vi kan vara stolta över och kan lämna vidare till framtida generationer.