GÅRDSNAMNETS HISTORIA

I oktober månad 1758 anlades Lorentzfors Tullqvarn i Sättna socken. 12 november 1774 utförs en kontroll av kvarnen, dammen och rännan av skattläggningsmän som konstaterar att qvarnens belägenhet i anseende till branta backar och oländig wäg, visar sig obeqväm att med mäld(spannmål) besöka. Kvarnen fanns dock i gott skick och beräknades kunna mala 13 tunnor säd per dygn.
Namnet kommer från den tullkvarn som låg här på vår fastighet redan på 1700-talet. Vi tyckte det var passande att namnet liksom gården får nytt liv och förhoppningsvis kan glädja många nöjda kunder i framtiden.